Vedtekter

Her finner du vedtektene våre.

Barnehagevedtektene omhandler alt som handler og drift, opptak etc. ; ting man trenger å vite om hvordan man skal forholde seg til ulike ting.

Selskapsvedtektene har en mer juridisk karakter, og om handler bl.a. eierstyret, andelseiere, årsmøte mm.