Søknad om barnehageplass

Vi er med i samordnet opptak i Stavanger. Dette innebærer ett felles søknadsskjema for alle barnehagene i Stavanger, både private og kommunale.

Det skal søkes elektronisk, og søknadsskjema finner du her:

Søknad om barnehageplass i Stavanger

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Det kan ellers søke fortløpende.

Dersom du velger å søke plass i Tommeliten barnehage, vil søknadsdato fungere som aniennitetsdato på våre ventelister.

De som har oss som 1. valg i søknaden vil stille foran de som ikke har det.

Vi har søskenprioritering.