Pedagogisk årsplan

Her finner du årsplanen vår som beskriver hovedlinjene i arbeidet vårt. Satsningsområder fra høsten 2022 er "Kunst, kultur og kreativitet" og "Meg og de andre". Satsningsområdene velges ut fra områder vi ønsker å bli enda bedre på i Tommeliten barnehage.