Pedagogisk årsplan

Her finner du årsplanen vår som beskriver hovedlinjene i arbeidet vårt. Nye satsningsområder fra høsten 2021 er "Natur og utelek" og "Kunst, kultur og kreativitet". Satsningsområdene velges ut fra områder vi ønsker å bli enda bedre på i Tommeliten barnehage.