Åpningstider

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00-16.30 hele året. Vi har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før påske halv dag (07.00-12.00). Vi har 5 planleggingsdager pr. barnehageår.

Se barnehagevedtektene for informasjon om åpningstider knyttet til smittevern

i forbindelse med Covid-19.