Priser

Vi følger den til enhver tid gjeldende makspris for foreldrebetaling satt av sentrale myndigheter. Fra januar 2022 koster en 100 % plass kr. 3.315,- pr. måned. I tillegg betales det kr. 270,- pr. barn pr. måned i matpenger; frokost, lunsj (2 dager i uken med varm mat), melk og fruktmåltid.

Det betales for 11 måneder pr. år. August er betalingsfri.

 

Moderasjoner 

Vi følger Stavanger kommunes regler for moderasjoner i foreldrebetalingen.

SØSKENMODERASJON:

2. barn 30 %

3. barn 50 %

INNTEKTSGRADERT BETALING:

Se retningslinjer og søknsdsskjema hos Stavanger kommune

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/pris-og-betaling/#de-med-lav-inntekt-kan-f-lavere-pris-s-k-her

 

En andel i barnehagen koster for tiden kr. 5000,-. Denne betales inn når man får tilbud om plass, og selges via barnehagens ventelister når man slutter.