Natur og utelek

Natur og utelek er viktig for oss, og de flotte naturområdene i nærmiljøet brukes hyppig.