Opplevelser i bøtter og spann

"Opplevelser i bøtter og spann" er vår visjon og ledestjerne. Tanken er at opplevelser danner det beste grunnlaget for læring - både faglig og sosialt.