Barnehageopptaket 2024

Vi er nå i gang med årets barnehagehageopptak (hovedopptaket). Svar går ut 19/3 til de som får tilbud om plass i første runde.

Dersom noen takker nei, vil neste runde sendes ut 12/4.

Vi har dessverre ikke mulighet til å si noe om plassering på ventelister så lenge opptaket pågår.

I år har vi kun ledige plasser på småbarnsavdeling (15 stk).

Det legges ut beskjed på hjemmesiden når alle plassene er fylt opp.