Foreldreundersøkelsen 2023

Resultatene fra foreldreundersøkelsen som ble gjennomført før jul er klar.

Her finner dere hovedtallene for barnehagen som helhet - sett opp mot fjorårets resultater.

Foreldreundersøkelsen 2023 og 2022 hovedtall

Vi er godt fornøyd med tilbakemeldingene, og jobber videre for å opprettholde et godt tilbud.