Foreldreundersøkelsen 2022

Her finner du hovedtallene for foreldreundersøkelsen som ble gjennomført før jul. Vi er veldig godt fornøyd med resultatene.

Vi er spesielt opptatt av "Trivsel" der vi scorer 4,9 av 5,0 og "Tilfrdshet" der vi scorer 4,8 av 5,0.

Vi jobber hele tiden for en best mulig barnehage for barn og foreldre, og er takknemlige for tilbakemeldinger.

Her kan du se underøkelsen