Barnehageopptaket

Årets hovedopptak er i gang. Tilbud i første runde av opptaket sendes ut 17. mars. Dersom noen takker nei til plass vil neste runde av opptaket skje i perioden 4.-7. april.